2018

21 januari - 24 februari - Expositie: 'Metamorphoses' - LOKAAL, Utrecht

In de expositie ‘Metamorphoses’ laat De Lichtdichter poëtische beelden zien, die zich kenmerken door een subtiele gelaagdheid. Iedere foto is als een fragment uit een verhaal, wekt een personage tot leven. De mens verandert in een symbool en krijgt een eigen stem met een bijzondere zeggingskracht.

‘Metamorphoses’ stelt de levenslijn centraal en laat deze als ‘rode draad’ door de verschillende foto’s lopen. De beelden hebben een zekere naaktheid, een kwetsbare, maar vaak ook rauwe kant. Ze zoeken de spanning op tussen afstand en intimiteit, het tijdelijke en het eeuwige, leven en dood. Tegelijk bieden ze verstilling, nodigen ze de kijker uit even stil te staan bij datgene wat zich voltrekt.

Kijk voor meer informatie op www.LOKAAL.center.